Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2012/15729 E. , 2012/17568 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Konum: İstanbul
İletişim:

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2012/15729 E. , 2012/17568 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 14 Oca 2019 19:28

2. Ceza Dairesi 2012/15729 E. , 2012/17568 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2012/81949
MAHKEMESİ : Bakırköy 14. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 21/02/2012
NUMARASI : 2012/50 (E) ve 2012/97 (K)
SUÇ : Hırsızlık-mala zarar verme

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1- Sanığa ait adli sicil kaydında yer alan Bakırköy 5.Asliye Ceza Mahkemesinin 14/11/2005 tarih ve 2004/629 E - 2005/860 K sayılı ilamının 02/11/2006 kesinleşme tarihli 1 YIL 6 AY hapis cezası göz önüne alınarak TCY.nın 58/6 maddesi gereğince hükmolunan cezaların mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmiş ise de, ilgili mahkemenin 02/02/2012 tarihli yazı cevabına göre yukarıda anılan hükmün sanık tarafından temyiz edilmekle halen Yargıtay Ceza Dairesinde olup henüz iade edilmediğinden kesinleşmediğinin anlaşılması karşısında; önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde tekerrür hükümlerinin uygulanabileceği gözetilmeden, önceki hüküm kesinleşmeden TCY.nın 58/1.maddesine aykırı olarak sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilmesi,
2- Adli sicil kaydında yer alan Bakırköy 9.Asliye Ceza Mahkemesinin 14/12/2004 gün ve 2004/596-1171 sayılı ilamının kesinleşme şerhini içerir onaylı bir sureti getirtilip incelenerek, kesinleşme ve infaz tarihlerine göre tekerrür hükümlerinin uygulanması koşullarının bulunup bulunmadığı karar yerinde gösterilip tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,
3- İştirak halinde suç işleyen sanıklara sebebiyet verdikleri yargılama giderlerinin ayrı ayrı yükletilmemesi suretiyle 5271 sayılı CYY.nın 326.maddesine aykırı davranılması,
Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, bozma sonrası hüküm kurulurken 1412 sayılı CYY.nın 326/son maddesinin gözetilmesine, 27/06/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla