Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2012/16011 E. , 2012/17595 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2012/16011 E. , 2012/17595 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2012/16011 E. , 2012/17595 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2012/76096
MAHKEMESİ : İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 18/10/2007
NUMARASI : 2004/697 (E) ve 2007/839 (K)
SUÇ : Hırsızlık

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1- Olay yeri inceleme raporunda, araca sol kapı üst kısmından tornavida yardımıyla ve zorlamak suretiyle girildiğinin, tornavida izlerinin olduğunun belirtilmesi karşısında sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 142/1-b ve 143. maddeleri kapsamında değerlendirilmesi yerine olayda uygulama yeri bulunmayan aynı yasanın 142/2-d maddesiyle hüküm kurulması suretiyle sonuçta fazla ceza tayini,
2- 5237 Sayılı TCK.nun 53/1-c maddesinde belirtilen kendi alt soyu üzerindeki velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbirinin aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca koşullu salıverme tarihine kadar uygulanabileceği gözetilmeden, 53/1. maddesinde belirtilen hakların tamamından hükmolunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 27/06/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları