Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/24044 E. , 2012/17596 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/24044 E. , 2012/17596 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2010/24044 E. , 2012/17596 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2008/263543
MAHKEMESİ : Manyas Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 23/05/2008
NUMARASI : 2007/259 (E) ve 2008/76 (K)
SUÇ : Hakaret

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun oluşan kanaat vetakdirine göre, sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.02.2009 tarih ve 2008/11-250 2009/13 sayılı kararında da belirtildiği üzere, hükmün açıklanmasının geir bırakılmasına karar verilmesinde dikkate alınacak zararın maddi zarar olduğu, manevi zararı kapsamadığının belirtilmesi ve olayda da katılanın maddi tazminat talebinin bulunmadığı halde, katılanın zararının giderilmememsi şeklindeki yasal olmayan gerekçe ile sanıklar hakkında 5271 Sayılı CMK.nun 231.maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 27/06/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları