Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/29509 E. , 2012/17361 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Konum: İstanbul
İletişim:

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/29509 E. , 2012/17361 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 14 Oca 2019 19:32

2. Ceza Dairesi 2010/29509 E. , 2012/17361 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/37523
MAHKEMESİ : Bolu Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 01/04/2008
NUMARASI : 2007/982 (E) ve 2008/393 (K)
SUÇ : Hakaret

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
I- Sanığın adli sicil kaydına esas ilamın hem ceza kararnamesine ait olması hem de kesin nitelikte adli para cezasına ilişkin olması nedeniyle 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan, 1412 sayılı CMUK’ nın 305/son maddesi gereğince mükerrirliğe esas alınamayacağı gözetilmeden, sanık hakkında TCK’ nın 58/3. maddesi uyarınca seçimlik yaptırımlardan hapis cezası tercih edilerek temel cezanın belirlenmesi ve cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi,
II- Kabule göre de;
1- Seçenekli cezalardan kısa süreli hapis cezasına sanığın mükerrir olduğu gerekçesiyle TCK' nın 58/3 maddesi gereğince zorunlu olarak hükmedildiğinin belirtilmesi karşısında; takdir hakkı kullanılmak suretiyle seçenek cezalardan hapis cezasına hükmolunması halinde hükmolunan cezanın artık adli para cezasına çevrilemeyeceğine dair TCK' nın 50. maddesinin 2. fıkrasının uygulama yerinin bulunmadığı gözetilerek, bu cezanın yasada aranan diğer koşullar bulunduğu taktirde adli para cezasına çevrilmesine yasal bir engel bulunmadığı halde, yasal şartları bulunmadığı gerekçeyle, tayin olunan kısa süreli hapis cezasının, adli para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verilmesi,
2- TCK’ nın 53. maddesinin 4. fıkrası gereğince kısa süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında, aynı maddenin 1. fıkrasında sayılan hak yoksunluklarına hükmedilemeyeceğinin gözetilmemesi,
3- Sanığın, katılanın kendisine hakaret ettiğini savunması, tanık F.. S..' nun sanığı doğrulaması, katılanın da kovuşturma aşamasındaki ifadesinde sanığa “...dur dur şerefsiz...' dediğini belirtmesi karşısında; sanık hakkında TCK' nın 129. maddesinin 3. fıkrasının uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,
4- Sanığın adli sicil kaydına esas ilamın ceza kararnamesine ilişkin olması nedeniyle engel oluşturmadığı gözetilmeden, sabıkalı olması nedeniyle şartları oluşmadığı şeklinde yasal olmayan gerekçeyle sanık hakkında aynı kanunun 231/5. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 26/06/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla