Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/14828 E. , 2012/17369 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/14828 E. , 2012/17369 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2011/14828 E. , 2012/17369 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/235861
MAHKEMESİ : Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 19/03/2009
NUMARASI : 2008/16 (E) ve 2009/119 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
CMK’ nın 193/2. maddesinin beraat kararı yönünden “dosya kapsamına göre ilk bakışta eylemin suç oluşturmayacağının anlaşılması hali” ile sınırlı olarak uygulanabileceği gözetilmeden, sorgusu yapılmayan sanık hakkında, delil takdiri yoluna gidilmek suretiyle yazılı biçimde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 26/06/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları