Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2012/17702 E. , 2012/17407 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2012/17702 E. , 2012/17407 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2012/17702 E. , 2012/17407 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2010/242523
MAHKEMESİ : Akyazı Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 28/12/2009
NUMARASI : 2006/76 (E) ve 2009/464 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak;
1- 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddesi uyarınca sanık yararına olan hükmün önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümlerinin olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle lehe olan kanunun belirlenmesi için değerlendirme yapmadan doğrudan 5237 sayılı TCK. hükümleri uyarınca sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi,
2- Kabule göre de;
5237 sayılı TCK’nun 51/3. maddesi uyarınca; cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere bir denetim süresinin belirleneceği ve belirlenecek sürenin alt sınırının mahkûm olunan ceza süresinden az olamayacağı gözetilmeden 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen sanık hakkında denetim süresinin 1 yıl olarak belirlenmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 26/06/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları