Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2012/7708 E. , 2012/17409 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Konum: İstanbul
İletişim:

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2012/7708 E. , 2012/17409 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 14 Oca 2019 19:34

2. Ceza Dairesi 2012/7708 E. , 2012/17409 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2010/240288
MAHKEMESİ : Fatih 5. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 09/12/2009
NUMARASI : 2009/634 (E) ve 2009/1356 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
I- Sanığın evinde yapılan denetimde '' sayaç harici karebuattan hat çekerek kaçak elektrik kullandığına'' dair tutanak düzenlendiği, sanığın ise atılı suçlamayı kabul etmediği, birbuçuk yıldır kiracı olduğunu, tutanak tutulunca kaçak hattan haberi olduğunu savunması karşısında; öncelikle sanığın suç tarihinden ne kadar süre önce sözkonusu evde oturmaya başladığı araştırılıp, tutanak düzenleyiciler de tanık sıfatıyla dinlenilmek suretiyle suç tutanağında belirtilen özel hattın ne şekilde tespit edildiği, söz konusu hattın açıktan çekilip çekilmediği ve kendisinden önce çekilmesi halinde sanığın bu hattı bilmesinin mümkün olup olmadığı hususları tespit olunarak, mahallinde keşif yapılmak suretiyle, bilirkişiden ayrıntılı rapor alındıktan sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
II- Kabule göre de:
1- Sanığın daha önce üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olması karşısında, suçu işledikten sonra yargılama sürecinde pişmanlık gösterip göstermediği dikkate alınıp tekrar suç işleyip işlemeyeceği konusunda oluşan kanaat değerlendirilerek cezasının ertelenip ertelenmeyeceğine karar verilmesi gerekirken, yasal ve yeterli olmayan "dosya kapsamı ve sanık hakkında edinilen kanaate göre.." biçimindeki gerekçelerle cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verilmesi,
2- Sanık hakkında 5271 sayılı CMK'nun 231.maddesinin 6.fıkrasının a,b ve c bentlerinde belirtilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için aranan koşullar irdelenip değerlendirilmeden, soyut olarak CMK. nun 231. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına hükmolunması,

T.C.
YARGITAY
2. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2012/7708
Karar No : 2012/17409
Tebliğname No : 2 - 2010/240288 -2-

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 26/06/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla