Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/29612 E. , 2012/17410 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Konum: İstanbul
İletişim:

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/29612 E. , 2012/17410 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 14 Oca 2019 19:35

2. Ceza Dairesi 2010/29612 E. , 2012/17410 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2010/191370
MAHKEMESİ : Kuluncak Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 26/03/2008
NUMARASI : 2007/31 (E) ve 2008/5 (K)
SUÇ : Kasten yaralamnaya teşebbüs, hakaret 6136 sayılı Kanuna muhalefet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir, ancak;
I- 5237 sayılı TCK’nun 58.maddesinin 3.fıkrasında “tekerrür halinde sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezasıyla adli para cezası öngörülmüşse hapis cezasına hükmolunacağı” ve aynı Kanunun 50.maddesinin 2.fıkrasında ise, “suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde hapis cezasına hükmedilmişse bu cezanın artık adli para cezasına çevrilemeyeceği” düzenlenmiştir.
Bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; sanık hakkında mükerrir olması nedeniyle uygulanan maddede seçenek olarak öngörülen yaptırımlardan hakimin tercih hakkı bulunmadığından zorunlu olarak hapis cezasına hükmedilmiş olması karşısında, bu cezanın, koşulların bulunması durumunda aynı Kanun’un 50/1.maddesinde yazılı seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmesine yasal bir engel bulunmamaktadır. Ancak; 5237 sayılı TCK’nun 50/2.maddesine göre, uygulanan maddede hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörülmesi ve zorunluluk olmaksızın hapis cezasının mahkemece tercih edilmesi halinde bu durumda artık hapis cezası adli para cezasına çevrilemeyecektir.
Açıklanan nedenlerle, somut olayda hakaret ve kasten yaralama suçlarında seçenekli cezalardan kısa süreli hapis cezasına, tekerrür nedeniyle zorunlu olarak hükmedildiğinden, bu cezanın yasada aranan diğer koşullar bulunduğunda adli para cezası ya da önlemlerden birine çevrilmesine yasal bir engel bulunmadığı halde bu durum değerlendirilmeden sanık hakkında tayin olunan kısa süreli hapis cezalarının 5237 Sayılı TCK.nun 58/3. maddesi uyarınca seçenek tedbire çevrilmesine yer olmadığına karar verilmesi,
II-Kabule göre de:
1-Yaralamaya teşebbüs suçundan TCK. nun 29. maddesi uyarınca indirim yapılırken 11 gün yerine 12 olarak 1 gün fazla cezaya hükmedilmesi,
2- Sanık hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan verilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK. nun 50/1. maddesindeki seçenek tedbirlerden birine çevrilip çevrilmeyeceği hususunun kararda tartışmasız bırakılması
3-Sanık hakkında tekerrür hükümleri uygulanırken Yargıtay denetimine olanak verecek şekilde sanığın adli sicil kaydındaki hangi ilamın tekerrüre esas alındığının kararda gösterilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın ve Üst Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 26.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla