Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/39531 E. , 2012/17425 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/39531 E. , 2012/17425 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2010/39531 E. , 2012/17425 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/117067
MAHKEMESİ : Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 19/12/2008
NUMARASI : 2008/437 (E) ve 2008/1116 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Ceza yargılamasında mahkemeye gelmeyen sanık hakkında duruşma yapılamayacağına ilişkin temel kuraldan ayrıksı olarak düzenlenen CMK.nun 193/2.madde-fıkrasının beraat kararı yönünden "dosya kapsamına göre ilk bakışta eylemin suç oluşturmayacağının anlaşılması hali" ile sınırlı olarak uygulanabileceği gözetilmeden sorgusu yapılmayan sanık hakkında kanıt takdiri yoluna gidilmek suretiyle yazılı biçimde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 26.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları