Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/17064 E. , 2012/17426 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2011/17064 E. , 2012/17426 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2011/17064 E. , 2012/17426 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/239910
MAHKEMESİ : Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 13/03/2009
NUMARASI : 2008/297 (E) ve 2009/393 (K)
SUÇ : Elektrik enerjisi hırsızlığı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Kaçak elektrik tespit tutanağında "sözleşmesiz sayaçtan elektrik kullanıldığının ve endeksin 800 olduğunun" belirtilmesi karşısında; kuruma kaydı bulunmayan sayacın kullanıcı tarafından istenildiği zaman değiştirilmesinin mümkün olduğu da dikkate alındığında, karşılıksız faydalanma kastının bulunup bulunmadığının belirlenmesi yönünden, sayacın hangi tarihte takıldığı tespit edildikten sonra, bilirkişi aracılığıyla suç tutanağının düzenlendiği meskendeki kurulu güç ile sayaçtaki tüketim miktarının, sayacın takıldığı tarihe göre karşılaştırılması yapılarak, tespit edilen kurulu güç ile sayaçta okunan tüketim miktarının orantılı olup olmadığı ve sayaca herhangi bir müdahalenin de bulunup bulunmadığı belirlenerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 26.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları