Forum ana sayfa Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/29115 E. , 2012/17427 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/29115 E. , 2012/17427 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493754
Konum: İstanbul2. Ceza Dairesi 2010/29115 E. , 2012/17427 K.

"İçtihat Metni"
Tebliğname No : 2 - 2009/22245
MAHKEMESİ : Gölbaşı(Adıyaman) Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 15/09/2008
NUMARASI : 2008/125 (E) ve 2008/195 (K)
SUÇ : Kişilerin huzur ve sukununu bozma

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Dosya içeriğine, tanık M. H..’nın beyanlarına ve telefonunu arayan kişinin kendisini Başkomiser olarak tanıtarak ”kullanmış olduğunuz bu telefon numarası hakkında şikayet var” diyerek dolandırma kastıyla kendisini aramış olabileceğine ilişkin katılanın anlatımlarına ve getirtilen iletişimin tespiti tutanaklarına göre sanığın adına kayıtlı ... nolu telefondan katılanın bir kez arandığı ve bu numaradan arayan kişinin "daha anlamadınız mı biz dolandırıcıyız…" şeklinde sözler söylemiş olduğuna ilişkin katılan beyanı da gözetildiğinde; sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 157. maddesinde düzenlenen dolandırıcılık niteliğinde olup olmadığının tayin ve takdiri gerektiği ve bu konudaki kanıtları değerlendirme görevinin üst dereceli Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğunu nazara alınarak görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, O Yer C. Savcısı, Üst C.Savcısı ile sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün diğer yönleri incelenmeksizin bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA,26.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararları