Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/7600 E. , 2016/13224 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/7600 E. , 2016/13224 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2014/7600 E. , 2016/13224 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret
HÜKÜMLER : Mahkumiyet
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Sanığın katılanlara hitaben "aşiretim ile geleceğim, bekleyin beni, size göstereceğim" demesi şeklinde kabul edilen eyleminin ne suretle TCK'nın 106/1-1. maddesindeki suç öğelerini oluşturduğu açıklanmadan ve anılan Kanunun 106/1-2. cümlesine uyup uymadığı da yöntemince tartışılmadan yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması,
2-Sanığın, Sultanhisar ilçesi yetki sınırları içerisindeyken trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı, katılanların kendisini silahla tehdit ettiğini ileri sürmesi karşısında, Sultanhisar'da gerçekleşen olay nedeniyle soruşturma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise sonucu araştırıldıktan sonra, olayın çıkış nedeni ve gelişimi değerlendirilerek sanık yararına tehdit suçunda TCK'nın 29, hakaret suçunda ise, 129. maddelerinin uygulanma imkanının tartışılmaması,
3-Anayasa Mahkemesinin hükümden sonra 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının uygulanması zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş ve sanık ... müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla