Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/4927 E. , 2016/13230 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/4927 E. , 2016/13230 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/4927 E. , 2016/13230 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
A-Tehdit suçundan verilen kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine göre, verildiği tarih itibariyle hükmün temyiz edilemez olduğu anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddeleri uyarınca o yer Cumhuriyet savcısı ve sanık ...'nun tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEKLERİNİN REDDİNE,
B-Hakaret suçuna ilişkin hükme yönelik temyize gelince,
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Sanığın, boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyi olan katılan ...'ın cep telefonuna değişik zamanlarda gönderdiği mesajlarla hakaret ettiğinin anlaşılması karşısında, eylemin davada taraf olmayan sanığın eşi ...'na yönelik işlendiğinin kabul edilmesi ve hükmolunan cezanın TCK'nın 43/1. maddesi ile artırılması olanağının değerlendirilmemesi,
2-Sanığın katılana gönderdiği kısa mesajlarla gerçekleşen hakaret eyleminde aleniyet unsurunun oluşmayacağı gözetilmeden, TCK'nın 125/4. maddesinin uygulanması,
3-Gerekçeli karar başlığında karar tarihinin 29.04.2011 yerine 02.05.2011 olarak gösterilmesi ve karar duruşması olan 9. celse duruşma tutanağında hakim isim ve sicilinin yanlış yazılması,
Kanuna aykırı ve o yer Cumhuriyet savcısı ve sanık ...'nun temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla