Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/7580 E. , 2016/13229 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535953
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/7580 E. , 2016/13229 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 12 May 2019 19:25

4. Ceza Dairesi 2014/7580 E. , 2016/13229 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Mahkumiyet
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Ancak;
1-Sanığın aşamalarda katılanı tehdit etmediğini savunması, tanıklar ..., ... ve ...'in de savunmayı doğrulaması ve katılanın da aşamalardaki beyanlarında sanığın tehdidinden bahsetmemesi karşısında, dosya kapsamı ile uyumsuz ve yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine hükmedilmesi
2-Kabule göre de;
a)Sanığın adli sicil kaydında yer alan ilamların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmasına engel teşkil etmemesi karşısında, yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varılarak TCK'nın 51. maddesi gereğince erteleme kararı verildiği halde, aynı gerekçeler gösterilerek bu kez çelişki oluşturacak şekilde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
b)Katılanın, faizcilik gayesi ile verdiği parayı almak için hakaret ve tehdit ettikten sonra sanığın tehdit eyleminin gerçekleştiğinin kabul edilmesi karşısında, haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,
c)Uzun süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında, TCK'nın 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmemesi,
Kanuna aykırı ve sanık ...'nin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, bozma kararından 1412 sayılı CMUK'nın 325. maddesi gereğince hükmü temyiz etmeyen sanık ...'nın da yararlandırılması yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla