Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/5756 E. , 2016/13174 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/5756 E. , 2016/13174 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/5756 E. , 2016/13174 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, dosya görüşüldü,
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir;
Ancak,
1- Anayasanın 141, CMK’nın 34 ve 230. maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının sanıkları, mağdurları, Cumhuriyet Savcısını ve herkesi inandıracak ve Yargıtay denetimine imkan verecek biçimde olması gerekir.
Yargıtay’ın gerekçelerde tutarlılık denetimini yapabilmesi için; kararın dayandığı tüm verilerin, bu veriler konusunda mahkemenin ulaştığı sonuçların, iddia, savunma ile mağdur ve tanık anlatımlarına ilişkin değerlendirmelerin, hangi anlatımın ne gerekçeyle diğerine üstün tutulduğunun açık olarak hükmün gerekçesine yansıtılması ve mahkemece ulaşılan vicdani kanı sonucunda sanığın hangi fiillerinin suç sayıldığı açıklandıktan sonra kabul edilen bu fiillerin hukuki nitelendirilmesinin yapılması, cezada artırım ve indirim gerektiren nedenlerin kanuni bağlamda tartışılması gerekirken açıklanan bu hususlara uyulmayarak gerekçesiz hüküm kurulması,
2- Kabule göre de;
a- Mağdur infaz koruma memurları tarafından hazırlanan 02.07.2010 tarihli tutanakta, hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan ve temyiz dışı olan suça sürüklenen çocuk Mehmet Saltan'ın, görevlilere “malta orospuları, sizin de façanızı bozmayanın....” diyerek hakaret ve tehdit ettiğinin belirtilmesi, diğer suça sürüklenen çocuk Devran Küçük ve temyize gelen suça sürüklenen çocuk ...'in ise, agresif tavırlar sergileyip direndiklerinin belirtilmesi karşısında, suça sürüklenen çocuk ...'ın, Mehmet Saltan'ın belirtilen eylemlerine ne şekilde iştirak ettiği ve Rezzan'ın olayda iştirak iradesi olup olmadığı yöntemince tartışılmadan, yetersiz gerekçeyle suça sürüklenen çocuk ... hakkında da tehdit ve hakaret eylemlerinden mahkumiyet hükümleri kurulması
b- Mağdur infaz koruma memurları tarafından hazırlanan 02.07.2010 tarihli tutanakta, hakkında hükmün açıklanması geri bırakılan ve temyiz dışı olan suça sürüklenen Mehmet Saltan'ın görevlilere “malta orospuları, sizin de façanızı bozmayanın....” diyerek hakaret ve tehdit ettiğinin belirtilmesi karşısında, mağdur infaz koruma memurlarının soruşturma ve kovuşturma aşamasında, kendilerine hangi sözlerle tehdit eylemlerinin yöneltildiğini belirtmeyerek soyut ifadelerle "tehdit ettiler" dediklerinin anlaşılması karşısında suça sürüklen çocuk Rezzan hakkında yetersiz gerekçe ile tehdit suçundan hükümlülük kararı verilmesi;
c- İddianame içeriğinde suça sürüklenen Rezzan'ın, temyiz incelemesine gelmeyen diğer suça sürüklenen çocuklar ile birlikte, birden fazla görevliyi tehdit ettiklerinin belirtilmesi karşısında, TCK'nın 43/2. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,
Kanuna aykırı ve suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin ileri sürdüğü temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla