Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/9570 E. , 2016/13111 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/9570 E. , 2016/13111 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/9570 E. , 2016/13111 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Beraat

Yerel Mahkemece verilen hüküm/hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
08.06.2011 tarihli olay yeri inceleme tutanağında, sanık ile ... el ve yanak svaplarının alındığından söz edildiği anlaşılmakla, ilgili evrakın akibeti İskenderun Emniyet Müdürlüğü'nden sorularak gerekirse bilirkişi raporu alınması ve tanık ...'nin beyanında yaklaşık üç saat hastanede kaldığını belirtmesi karşısında, sanığın hangi saatlerde kendisini ziyaret ettiği konusunda ayrıntılı beyanı alınarak sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik kovuşturma ile beraat karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 05/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları