Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/5963 E. , 2016/13112 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/5963 E. , 2016/13112 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/5963 E. , 2016/13112 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali
HÜKÜMLER : Beraat

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
Soruşturma aşamasında bilgisine başvurulan ve olayın tek tanığı olan ...'in CMK'nın 210/1. maddesindeki düzenlemeye rağmen, mahkemece çağrılıp dinlenmeyerek eksik incelemeyle hükümler kurulması,
Kanuna aykırı ve o yer Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 05/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları