1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/24631 E. , 2016/13096 K.

Gönderilme zamanı: 12 May 2019 19:30
gönderen kararara.com
4. Ceza Dairesi 2014/24631 E. , 2016/13096 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Şantaj
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Sanığın, katılanı kastederek "söyle ona davasından vazgeçsin, onu işinden ederim, yapacaklarım daha bitmedi, bunu kendisine söyle" diye arkadaşıyla tehdit sözlerini iletiiği, ayrıca müştekinin bütün yakınlarını telefonla arayıp "o bir orospudur, benden başka Sedat diye biriyle ve birçok erkekle yatıp kalkmaktadır, parayla kendini satan bir fahişedir." diye mesaj ve haberler gönderdiği iddiasıyla dava açılmış olması karşısında, duruşmada dinlenen tanıklarına beyanına dayanılarak, iddianame ve görevsizlik kararı kapsamı dışına çıkılması suretiyle TCK'nın 107/1. maddesi gereğince hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık ... müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden başkaca yönleri incelenmeksizin HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 05.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.