Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/9129 E. , 2016/13113 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/9129 E. , 2016/13113 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2014/9129 E. , 2016/13113 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
HÜKÜMLER : Beraat


Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
1-Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu yönünden, mağdurun 19.04.2012 tarihinde şikayetinden vazgeçtiğinin anlaşılması karşısında, TCK'nın 73/6. maddesi gereği sanığa şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmediği sorularak kabulü halinde düşme kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı biçimde hüküm kurulması,
2-Tehdit suçu yönünden, soruşturma aşamasında bilgisine başvurulan ve tek tanık olan ...'ın CMK'nın 210/1. maddesindeki düzenlemeye rağmen mahkemece çağrılıp dinlenmeyerek eksik incelemeyle hüküm kurulması,
Kanuna aykırı ve üst Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 0510/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla