Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/604 E. , 2016/13018 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/604 E. , 2016/13018 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529875
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/604 E. , 2016/13018 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Beraat


Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre o yer Cumhuriyet savcısının temyiz davası isteğinin, sanık ... hakkında tehdit eyleminden kurulan beraat hükmüne yönelik olduğu belirlenerek dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Sanığın mağduru "keserim boğazını" şeklinde tehdit etmesinin ardından olay yerinde bulunan tanıkların araya girdiğinin, buna rağmen sanığın mağduru elinde sakladığı bıçakla yüzünden yaraladığının anlaşılması karşısında, değerlendirmede hataya düşülerek yasal olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 03/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları