Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/16159 E. , 2016/13053 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/16159 E. , 2016/13053 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529875
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/16159 E. , 2016/13053 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Şantaj, hakaret
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
1-Hakaret suçuna ilişkin kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine göre, verildiği tarih itibariyle hükmün temyiz edilemez olduğu anlaşıldığından,
5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddeleri uyarınca sanık ...'in tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,
2-Şantaj eyleminden verilen hükme yönelik temyizlere gelince,
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak,
Sanığın, kendisini şikayet edip hakkında dava açılmasına yol açan katılanın kapısının önüne giderek "... sen bizi nasıl mahkemeye verirsin, üç aylık ömrün kaldı, polise mi güveniyorsun, sen bu mahkemeden vazgeçeceksin" diyerek bağırması şeklinde gerçekleşen eylemin, TCK'nın 106/1.1. cümlesi kapsamında tehdit suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi,
Kanuna aykırı ve sanık ... ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 03/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları