Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/1788 E. , 2016/13020 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/1788 E. , 2016/13020 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2014/1788 E. , 2016/13020 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret
HÜKÜMLER : Beraat, davanın reddi

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göretemyiz süresinin son gününün hafta sonu ve resmi tatile rastlaması karşısında, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz davası isteğinin süresinde olduğu belirlenerek dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
1-Anayasanın 141, CMK’nın 34 ve 230. maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının sanıkları, mağdurları, Cumhuriyet Savcısını ve herkesi inandıracak ve Yargıtay denetimine imkan verecek biçimde olması gerekir. Yargıtay’ın gerekçelerde tutarlılık denetimini yapabilmesi için; kararın dayandığı tüm verilerin, bu veriler konusunda mahkemenin ulaştığı sonuçların, iddia, savunma ile mağdur ve tanık anlatımlarına ilişkin değerlendirmelerin, hangi anlatımın ne gerekçeyle diğerine üstün tutulduğunun açık olarak hükmün gerekçesine yansıtılması gerekirken, açıklanan bu hususlara uyulmayarak, tanık Raziye Asrik’in beyanlarına itibar edilmeme nedenleri açıklanmadan ve mağdurun beyanında geçen Mustafa Özen isimli tanık dinlenmeden, eksik inceleme sonucu gerekçesiz hükümler kurulması,
2- Sanık ...’in mağdur ...’a yönelik hakaret eylemi yönünden, aynı eyleme ilişkin olarak Korkuteli Sulh Ceza Mahkemesine dava açıldığının kabul edilmesi karşısında, davaların birleştirilip birleştirilmeyeceği değerlendirilmeden ve anılan dosyanın aslının ya da onaylı örneğinin denetime elverişli biçimde dosya arasına alınmasının gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme sonucu davanın reddine hükmolunması,
3-Mağdurların şikayetlerinden vazgeçmeleri ve sanıkların vazgeçmeyi kabul etmeleri karşısında, takibi şikayete bağlı olan suçlar yönünden kamu davalarının düşmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, beraat kararları verilmesi,
Kanuna aykırı ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 03/10/ 2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla