Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/4218 E. , 2016/13003 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/4218 E. , 2016/13003 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/4218 E. , 2016/13003 K.

"İçtihat Metni"


Hakaret ve tehdit suçlarından sanık ...’ün, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/1, 125/4, 106/1-2, 62 (iki kez) ve 52/2 (iki kez), maddeleri uyarınca 2.320 Türk lirası adli para cezası ve 500 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hakaret suçu yönünden verilen 2.320 Türk lirası adli para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Torbalı 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 24/04/2014 tarihli ve 2013/188 esas, 2014/369 sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 21.01.2015 gün ve 94660652-105-35-13084-2014-1772/4712 sayılı yazılı istemleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03/02/2015 günlü ve 2015/32710 sayılı tebliğnamesiyle bozma düşüncesiyle daireye gönderilmiş olduğu görülmekle, dosya incelendi.
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede,
Dosya kapsamına göre, Torbalı 1. Asliye Ceza Mahkemesince verilen kararın gerekçe kısmında, sanık hakkında her iki suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının oluştuğunun kabul edildiği nazara alındığında, hakaret suçundan hükmedilen adli para cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği halde, sanık hakkında tehdit suçundan hükmedilen adli para cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmeyerek çelişki yaratılmasında isabet görülmediğinden, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunduğu görülmekle,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden Torbalı 1. Asliye Ceza Mahkemesi”nin 24/04/2014 tarihli ve 2013/188 esas, 2014/369 karar sayılı kararlarının 5271 sayılı CMK”nın 309. maddesi gereğince, BOZULMASINA, bozma nedenine göre, tehdit suçundan kurulan hükümde, TCK'nın 52/2 maddesine göre 500 TL adli para cezasıyla cezalandırılması fıkrasından sonra gelmek üzere 'CMK'nın 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına , 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süreyle denetim süresi ne tabi tutulmasına, sanığa herhangi bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına' cümlesinin eklenmesine, hükümdeki diğer hususların aynen bırakılmasına, infazın buna göre yapılmasına, 30.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla