Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/3626 E. , 2016/13000 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/3626 E. , 2016/13000 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/3626 E. , 2016/13000 K.

"İçtihat Metni"


Müstehcenlik ve şantaj suçlarından şüpheli ... hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 31/03/2015 tarihli ve 2014/21017 soruşturma, 2015/4504 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik müşteki vekili tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin mercii Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 15/07/2015 tarihli ve 2015/1511 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 25.01.2016 gün ve 94660652-105-44-12390-2015-E.2033/7237 sayılı yazılı istemleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 05/02/2015 günlü, 05/02/2016 sayılı tebliğnamesiyle bozma düşüncesiyle daireye gönderilmiş olduğu görülmekle dosya incelendi.
5271 sayılı Kanun’un 160. maddesi uyarınca, Cumhuriyet savcısının, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlaması gerektiği, aynı Kanun’un 170/2. maddesi gereğince yapacağı değerlendirme sonucunda, toplanan delillerin suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu kanısına ulaştığında iddianame düzenleyerek kamu davası açacağı, aksi halde ise anılan Kanun’un 172. maddesi gereği kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar vereceği, buna karşın Cumhuriyet savcısının 5271 sayılı Kanun’un kendisine yüklediği soruşturma görevini yerine getirmediği, ortada yasaya uygun bir soruşturmanın bulunmadığı durumda, anılan Kanun’un 173/3. maddesindeki koşullar oluşmadığından, itirazı inceleyen merciin Cumhuriyet savcısının soruşturma yapmasını sağlamak maksadıyla itirazın kabulüne karar verebileceği yönündeki açıklamalar karşısında, somut olayda müştekinin şikayet dilekçesinde, şüpheli tarafından müşteki ile cinsel ilişkiye girdiği ana ilişkin gizlice çekilmiş görüntülerin şantajda bulunmak amacı ile facebook isimli sosyal paylaşım sitesinden paylaşıldığı, bu kapsamda şüphelinin Samet Aydemir isimli kişiye bu görüntüleri gönderdiği, akabinde Samet'in durumdan müştekiyi haberdar ettiği ve bu görüntülerin Samet tarafından müştekiye iletildiğinin iddia edilmesi ve soruşturma sırasında şüphelinin adresinde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar kütüklerinden 5 numaralı dijital materyalden elde edilen görüntülerde yer alan bayan şahsın şüphelinin kız arkadaşı olan Neslihan Demirhan olduğunun savunulması karşısında, şüpheliye ait facebook hesaplarına yönelik inceleme yaptırılması, Samet Aydemir ve Neslihan Demirhan'ın tanık sıfatı ile usulüne uygun olarak beyanlarının tespit edilmesi neticesinde toplanacak deliller ve yapılacak inceleme sonucuna göre şüphelinin hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerekirken, ilgili tanık beyanları tespit edilmeksizin bu tanıklarla telefonda görüşüldüğüne ilişkin 24/11/2014 tarihli ve 16/02/2015 tarihli telefon görüşme tutanakları esas alınmak suretiyle ve eksik inceleme neticesinde kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği gözetilerek, itirazın bu yönden kabul edilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunduğu görülmekle,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi”nin 15/07/2015 tarihli ve 2015/1511 D İ. sayılı sayılı kararlarının 5271 sayılı CMK”nın 309. maddesi gereğince, BOZULMASINA, bozma nedenine göre müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, 30.09.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.Cevapla