Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/3629 E. , 2016/12998 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/3629 E. , 2016/12998 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/3629 E. , 2016/12998 K.

"İçtihat Metni"
Tehdit ve hakaret suçlarından sanık ...'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1.cümle ve 125/1. maddeleri uyarınca 6 ay hapis ve 4 ay hapis cezaları ile cezalandırılmasına dair (kapatılan) Muğla 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 04/04/2014 tarihli ve 2013/454 esas, 2014/312 sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 28.01.2016 gün ve 94660652-105-48-13079-2015-2672/8795 sayılı istemleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 10/02/2016 günlü, 2016/47234 sayılı tebliğnamesiyle bozma düşüncesiyle daireye gönderilmiş olduğu görülmekle dosya incelendi.
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede,
Dosya kapsamına göre, Uyap sisteminden alınmış olan 02/07/2014 tarihli nüfus kayıt örneğine göre sanığın yerleşim yeri adresinin bulunmadığın anlaşılması karşısında, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca yapılan tebliğin geçerli olduğu ve anılan kararın kesinleştiği düşünülerek yapılan incelemede;
Sanığın müştekinin evden ayrılan eşi Gonca Boz ile birliktelik yaşadığı, bu nedenle sanık ile müşteki arasında husumet bulunduğu, inceleme konusu mahkeme kararında olay tarihinde sanığın müşteki adına kayıtlı olup müştekinin eşinin kullandığı 0531 389 42 49 numaralı telefondan müştekinin kullandığı 0536 272 80 46 numaralı telefona “Yarım saat sonra eski garajın oraya gel lan erkeksen yalnız polis ve jandarma olmasın olursa gerisini de sen düşün” şeklinde mesaj göndererek tehdit ve hakaret suçlarını işlediğinin kabul edildiği cihetle, sanığın soruşturma aşamasında vermiş olduğu 18/02/2013 tarihli ifadesinde müştekiye telefonda küfür ettiğini ve “ben buradayım gelebiliyorsan gel” dediğini kabul etmesi karşısında hakaret suçundan mahkumiyetine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı,
Ancak tehdit suçu yönünden yapılan değerlendirmede, sanığa isnat edilen “polis ve jandarma olmasın olursa gerisini de sen düşün ve ben buradayım gelebiliyorsan gel” şeklindeki ifadelerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106/1-2.cümlesinde yer alan sair tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde 106/1-1.cümleye göre cezalandırılmasına karar verilmesinde isabet görülmediğinden, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunduğu görülmekle,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden Muğla (kapatılan) 2. Sulh Ceza Mahkemesi”nin 04/04/2014 tarihli ve 2013/434 esas, 2014/312 sayılı kararının 5271 sayılı CMK”nın 309. maddesi gereğince, BOZULMASINA, bozma nedenine göre, TCK'nın 50, 51, 53/1 ve CMK'nın 231 maddelerinin yeniden değerlendirilerek cezanın şahsileştirilmesi gerekeceğinden, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, 30.09.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.Cevapla