Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/4219 E. , 2016/12999 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/4219 E. , 2016/12999 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/4219 E. , 2016/12999 K.

"İçtihat Metni"


Tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından şüpheliler ... ve ... haklarında yapılan soruşturma evresi sonucunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 02/09/2014 tarihli ve 2014/98494 soruşturma, 2014/109645 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın kabulüne ilişkin mercii İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 24/10/2014 tarihli ve 2014/1627 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 12.01.2015 gün ve 94660652-105-34-12470-2014-847/2092 sayılı yazılı istemleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 28/01/2015 günlü, 2015/23512 sayılı tebliğnamesiyle bozma düşüncesiyle daireye gönderilmiş olduğu görülmekle dosya incelendi.
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede,
İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hâkimliğince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda ihtiyadi tedbir kararına uymadıkları belirtilen şüpheliler hakkında gerekli tahkikat yapılmadığı gerekçesi ile itirazın kabulüne karar verilmiş ise de; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 398/1. maddesinde "İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya tedbir kararına aykırı davranan kimse, bir aydan altı aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır. Görevli ve yetkili mahkeme, esas hakkındaki dava henüz açılmamışsa, ihtiyati tedbir kararı veren mahkeme; esas hakkındaki dava açılmışsa, bu davanın görüldüğü mahkemedir." şeklindeki düzenleme nazara alındığında, ihtiyadi tedbir kararına uymama eyleminin disiplin cezasını gerektirdiği, eyleme ilişkin Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma yapılmasını gerektiren bir konunun bulunmadığı, dava taraflarının yetkili ve görevli mahkemeye başvurmaları gerektiğinin gözetilerek itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunduğu görülmekle,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Mahkemesi”nin 24/10/2014 tarihli ve 2014/1627 D.İ. sayılı kararının 5271 sayılı CMK”nın 309. maddesi gereğince, BOZULMASINA, bozma nedenine göre müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, 30.09.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.Cevapla