Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/4232 E. , 2016/13002 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/4232 E. , 2016/13002 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/4232 E. , 2016/13002 K.

"İçtihat Metni"


Tehdit ve hakaret suçundan sanık ...’in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/1, 125/1, 62 ve 52. maddeleri uyarınca 3.000,00 Türk lirası ve 1.500,00 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına ve cezasının aynı Kanun'un 51/1. maddesi gereğince ertelenmesine dair, Bursa 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 13/10/2011 tarihli ve 2010/2556 esas, 2011/2195 sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 22.01.2015 gün ve 94660652-105-16-10824-2014-2081/5414 sayılı yazılı istemi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 04/02/2015 tarih ve 2015/33915 sayılı tebliğnamesiyle bozma düşüncesiyle daireye gönderilmiş olduğu görülmekle,
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede,
Dosya kapsamına göre;
1-Sanık hakkında belirlenen adlî para cezasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca ertelenemeyeceği gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiş ise de; olağanüstü ve istisnaî kanun yolu olan kanun yararına bozmanın aleyhe tesir etmeyeceği ve sonuca etkili bir durum meydana getirmeyeceği cihetle, bu yönden kanun yararına bozma yoluna gidilmemiş ise de; sanık hakkında tayin olunan adlî para cezasının denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezanın infaz kurumunda çektirilmesi şeklinde karar verilmesinde;
2-Sanığın hakaret içeren eylemini müştekinin işyerinde müştekiye karşı, aralarında geçen konuşmada işlemesi karşısında, iddianamede sevk maddesi olarak belirtilmesine karşın, 125/4. maddede belirtilen aleniyet unsurunun varlığı tartışılmadan ve uygulanmama gerekçesi belirtilmeden sanık hakkında, yazılı şekilde sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/2 yollamasıyla 125/1. maddesi uyarınca hüküm kurulmasında, isabet görülmediğinden, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunduğu görülmekle,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden Bursa (kapatılan) 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 13/10/2011 tarih ve 2010/2556 esas ve 2015/646 sayılı kararının, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca aleyhte etki etmemek üzere BOZULMASINA, bozma nedenine göre, gereğinin mahkemesi tarafından mahallinde yerine getirilmesine, 30.09.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.Cevapla