Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/12704 E. , 2016/12925 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535953
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/12704 E. , 2016/12925 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 12 May 2019 19:48

4. Ceza Dairesi 2016/12704 E. , 2016/12925 K.

"İçtihat Metni"


Tehdit suçundan şüpheli Avukat ... hakkında, son soruşturmanın açılması talebini kapsayan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen, 08/12/2014 tarihli ve 2014/63054 soruşturma, 2014/20997 esas, 2014/1587 sayılı iddianame üzerine, son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair, ... 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 14/01/2015 tarihli ve 2014/284 esas, 2015/3 sayılı kararının, Adalet Bakanlığınca yasa yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 07/06/2016 gün ve 231677 sayılı istem yazısıyla dava dosyası Dairemize gönderilmekle incelendi:
İstem yazısında "Dosya kapsamına göre, sanığın, müşteki İshak'a hitaben söylediği "Ben hiçbir savcıdan, mahkemeden izin almam, benim olan malı gider, kilidini kırar alırım, sen fazla olmaya başladın, gelip evden de kilidini kırarak seni atacağım, ..." şeklindeki tanık beyanı ile de desteklenen sözlerin TCK 106/1. maddesinde tanımlanan tehdit suçunu oluşturması karşısında, mevcut delillerin son soruşturmanın açılması için yeterli olduğu, delillerin takdir ve değerlendirilmesinin de son soruşturma aşamasında davayı görecek olan mahkemesine ait bulunduğu gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir." denilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
I-Olay:
Şüpheli Avukat ... hakkında, müvekkili olan... 'in boşanma davasında vekilliğini üstlendiği, mülk sahibinin izniyle müşteki İshak Yüksel'in kullanımında olan deponun kapısınınkilidini kırarak içindeki zilyetliği müştekiye ait traktörün alınarak götürülmesini sağladığı, yolda giderlerken müşteki ile karşılaştıkları,şüphelinin müştekiye hitaben "Ben hiç bir savcıdan,mahkemeden izin almam,benim olan malı gider kilidini kırar alırım,sen fazla olmaya başladın,gelip evden de kilidini kırarak seni atacağım,sen şerefsiz adamsın ,baldızına göz koydun"diyerek hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yapılan soruşturma sonucunda, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianameyi inceleyen, Gaziante 4. Ağır Ceza Mahkemesince tehdit suçunun korkutuculuk unsurunun oluşmadığı gerekçesiyle, son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına karar verildiği, kesinleşen bu karar aleyhine Kanun yararına bozma talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.
II- Kanun Yararına Bozma İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Kapsamı:
Tehdit suçundan şüpheli avukat hakkında yapılan soruşturma sonucunda, son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına ilişkin tesis edilen merci kararının, hukuka uygun olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir.
III- Hukuksal Değerlendirme:
Şikayetçinin anlatımları,tanık Mustafa Kaya'nın beyanı, 5271 sayılı CMK'nın 170/2. maddesi uyarınca son soruşturmanın açılması kararı verilebilmesi (iddianame düzenlenebilmesi) için suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu görülmektedir. Şüpheli avukatın eyleminin, tehdit suçunun öğelerini oluşturup
oluşturmadığının, lehine ve aleyhine toplanacak tüm kanıtların mahkemece, birlikte tartışılıp değerlendirilmesi sonucu belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan açıklamalara göre, son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına ilişkin kararın, hukuka aykırı olduğu anlaşılmaktadır.
IV- Sonuç ve Karar:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- Tehdit suçundan şüpheli Avukat ... hakkında, ... 4.Ağır Ceza Mahkemesinin 14/01/2015 tarihli ve 2014/284 esas, 2015/3 sayılı kararının, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,
2-Sonraki işlemlerin aynı Yasa maddesinin 4-a fıkrası gereğince yerinde tamamlanmasına, 29/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla