Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/13436 E. , 2016/12937 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/13436 E. , 2016/12937 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2014/13436 E. , 2016/12937 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Beraat

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Kavga ve tartışma sırasında, haksız bir fiilin kendisinde husule getirdiği şiddetli öfke ve elemin (gazabın) failin iradesini etkileyen bir etken olarak kusur yeteneğinde meydana getirdiği azalma nedeniyle koşulları varsa ancak yasal indirim nedeni olarak kabul edilebilmesi ve önceden ilke boyutunda kastı kaldıran ve suçun oluşumunu engelleyen bir husus olarak kabulünün mümkün olmaması karşısında, mahkemece "kızgınlıkla sarf edilen sözlerde tehdit kastının varlığndan bahsedilemez, fevren söylenen sözlerde ciddilik bulunmadığından mağdurda korku meydana getirmeyecektir, bu itibarla .. "seni öldürürüm" sözü de kavga sırasında söylenen, tehdit kastı içermeyen, mağdurda da bu korkuyu oluşturmayan sözlerden birisidir." şeklindeki kanuni olmayan ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve O yer ve Üst Cumhuriyet Savcılarının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla