Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/38160 E. , 2016/12965 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/38160 E. , 2016/12965 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2013/38160 E. , 2016/12965 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, sanık ...'nın adli sicil kaydındaki hükümlülüğü nedeniyle, şartları oluşmasına karşın, TCK'nın 58. maddesindeki tekerrür hükümleri uygulanmamış ise de, karşı temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı anlaşılarak yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir,
Ancak;
1- Sanıkların, aşamalarda önce mağdurlar ... ve ...'nın kendilerine saldırıp silah çektiklerini iddia etmeleri ve hususun tanık ...'ın kollukdaki ifadesi ile doğrulanması karşısında, olayın çıkış sebebi üzerinde durularak, sanıklar lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmemesi,
2- Önceden var olan husumet nedeniyle, mağdurlar ... ve Mustafa'nın sanıklara saldırması üzerine, bir arada bulunan sanıklar Sadık ve Sıtkı'dan, sadece Sıtkı'nın tabanca çekmesi biçiminde aniden gelişen olayda, sanık ...'ın diğer sanık ...'nın silahla tehdit eylemine ne şekilde iştirak ettiği ve sanık ...'nın olayda iştirak iradesi olup olmadığı yöntemince tartışılmadan, yetersiz gerekçeyle sanık ... hakkında da silahla tehdit eyleminden mahkumiyet hükmü kurulması,
3- Anayasa Mahkemesi’nin karar tarihinden sonra 24/11/2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı, TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin kararın ve TCK'nın 53/1-c maddesinde düzenlenen hak yoksunluğunun uygulanma süresi ve şeklinin Kanunda öngörülen biçimde uygulanması zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş ve sanıklar ..., ... ve sanık ... müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla