Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/7226 E. , 2016/12912 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/7226 E. , 2016/12912 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2014/7226 E. , 2016/12912 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, mala zarar verme
HÜKÜM : Mahkumiyet
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- Tehdit ve mala zarar verme suçlarını birlikte işlediği ileri sürülen ve yaş küçüklüğü nedeniyle hakkında ayrı dava açılan İbrahim Cihan hakkındaki dosyanın Dairemizin 2012/ 13909 E. 2014/635 K. sayılı ilamı ile bozulduğu anlaşıldığından; her iki dosyanın irtibatı nedeniyle bu dosyanın getirtilerek incelenmesi, birleştirme mümkün ise birleştirilme kararı verilmesi, mümkün değil ise ilgili dosyanın aslı veya onaylı örneğinin denetime olanak verecek biçimde bu dosya içine konulması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
2- Sanığın, katılanın annesine hakaret etmesine sinirlenmesi nedeniyle eylemi gerçekleştirdiğini savunması karşısında, TCK'nın 29. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,
3- Kabule göre de;
Sanığın tartıştığı katılanın evine gidip silahla ateş ederek evin camını kırması şeklinde gelişen olayda; TCK'nın 106/3 maddesi gereğince mala zarar verme suçunun yanında tehdit suçunun da oluşup oluşmadığı değerlendirilmeden yazılı şekilde kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanık ... müdafiinin ve o yer Cumhuriyet savcısı'nın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 28/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



Cevapla