Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/7236 E. , 2016/12919 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/7236 E. , 2016/12919 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2014/7236 E. , 2016/12919 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Ancak;
1-Katılan ...'ın soruşturma aşamasında verdiği 04/02/2008 tarihli ifadesinde, sanıklar ... ve... oğulları ile birlikte kendisini tehdit ve hakaret ettiklerini söylemesine karşın, 21/04/2008 tarihli ifadesinde, sanık ...'nın olay yerinde bulunduğundan bahsetmemesi, tanık ...'ın soruşturma evresinde sanık ...'nın olay yerinde bulunduğuna ilişkin bir anlatımı bulunmamasına rağmen, duruşmada sanık ...'in olay yerinde olmadığını söylemesi, tanık ...'ın soruşturma ve kovuşturma sırasında farklı beyanlarda bulunması ve sanıkların atılı suçları kabul etmemeleri karşısında, katılan ve tanıkların anlatımları sırasında aşamalarda oluşan çelişkiler giderilerek sanıklar ....hukuki durumunun tayini yerine, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi,
2-Kabule göre de;
a) Sanık ...'nın adli sicil kaydında yer alan ilamın kesin nitelikte olduğu ve tekerrüre esas alınamayacağının gözetilmemesi,
b)Sanık ...'nın adli sicil kaydında yer alan ilamların silinme koşullarının oluşmasına karşın, "kasıtlı suçlardan mahkum olması nedeniyle yeniden suç işlemeyeceği hususuna olumlu kanaat oluşmadığı" biçimindeki yasal olmayan gerekçeyle CMK'nın 231. maddesinin uygulanmaması,
c)Kabule göre de;
5237 sayılı TCK'nın 53/1-(c) bendinde yer alan hak yoksunluğunun süresi ve kapsamı açısından anılan Kanun maddesinin 3. fıkrası hükmünün gözetilmemesi,
Kanuna aykırı ve sanıklar ..., ..., ... ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 28/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla