Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/567 E. , 2016/12921 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535953
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/567 E. , 2016/12921 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 12 May 2019 20:06

4. Ceza Dairesi 2016/567 E. , 2016/12921 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali
HÜKÜMLER : Beraat, mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
1- Sanık ...'e yükletilen tehdit eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,
Anayasa Mahkemesi'nin karar tarihinden sonra 24/11/2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin kararının infazında gözetilebileceği
Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı ,
2- Sanık ... hakkında yaralama eyleminden verilen beraat hükmünün usul ve Kanuna uygun bulunduğu,
Anlaşıldığından katılan sanık ...'in ve o yer Cumhuriyet savcılarının ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
3- Sanık ... hakkında yaralama ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından kurulan hükümlerin temyizine gelince;
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
a- Hüküm gerekçesinde, sanığın mağdur çocukların kendisine taş atmalarının oluşturduğu haksız fiile tepki olarak eylemleri gerçekleştirmesi nedeniyle, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanacağı belirtilmesine rağmen, yaralama ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından kurulan hükümlerde, TCK'nın 29. maddesinin uygulanmaması suretiyle çelişki oluşturulması,
b- Kısa süreli hapis cezaları ertelenen sanık hakkında, TCK'nın 53/4. maddesi uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasındaki hak yoksunluklarına karar verilemeyeceğinin gözetilmemesi,
c- Gerekçeli karar başlığında konut dokunulmazlığının ihlali suçunun yazılmaması,
Kanuna aykırı ve sanık ... ve o yer Cumhuriyet savcıları'nın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 28/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla