Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/13154 E. , 2016/12881 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/13154 E. , 2016/12881 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2014/13154 E. , 2016/12881 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Hakaret, tehdit, 6136 Yasaya muhalefet
HÜKÜM : Beraat

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
1-6136 sayılı Yasa'ya aykırılık suçundan zarar görmediği ve bu nedenle davaya katılma hakkı bulunmadığı halde mahkemece Kanuna aykırı gerekçeyle kamu davasına katılan olarak kabulünün, şikayetciye bu niteliği ve dolayısıyla Kanun yoluna başvurmak hak ve yetkisinin kazandırmadığı anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddeleri uyarınca, şikayetçi ...'un TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,
2- Diğer hükümlere yönelik temyiz isteklerine gelince;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Taraflar arasında garaj yapımı nedeniyle anlaşmazlık bulunan olayda,sanığın eylemlerini doğrulayan tanıkların aşamalarda değişmeyen, katılan beyanı ile tutarlı ve özünde çelişki içermeyen anlatımları karşısında,tanıkların beyanları yöntemince irdelenip tartışılmadan, salt katılanın akrabaları olup aynı soyisimli kişilerin sanıkla aralarında dava bulunduğundan bahisle yerinde olmayan yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve o yer Cumhuriyet savcıları ile katılan ...'un temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 27/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla