Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/6969 E. , 2016/12847 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 542992
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/6969 E. , 2016/12847 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/6969 E. , 2016/12847 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosşa görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecinin yansıtan tutunaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak,
1-Sanık ... ve evrakı tefrik edilen sanık ...'ın, ...yoldan geçerken müştekiler ... ve ... tarafından sözle ve yakasından tutulmak suretiyle taciz edildiğini abisi sanık ...'e telefonla bildirmesi üzerine sanıkların olay yerine gittiklerine dair ifadeleri karşısında, olayın başlangıç sebebi üzerinde durularak haksız tahrik hükmünün sanıklar hakkında uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,
2- Sonuç cezanın 2 yıl 1 ay hapis yerine, 1 yıl 13 ay hapis olarak eksik tayini,
3- Sanıkların birlikte silahla gerçekleştirdikleri tehdit eyleminde TCK'nın 106'ncı maddesinin 2'nci fıkrasının (c) beninin de uygulanması ve buna göre aynı fıkrasının iki ayrı bendinin ihlali nedeniyle temel cezanın alt sınıdan uzaklaşılarak hükmolunması gerektiğinin gözetilmemesi,
4- Anayasa Mahkemesi'nin hükümden sonra 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının uygulanması zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş ve sanıklar ... ve ...'ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yeniden yargılama yapılırken 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 26/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla