Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/11064 E. , 2016/12788 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/11064 E. , 2016/12788 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2014/11064 E. , 2016/12788 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre, sanığın tekerrüre esas hükümlülüğü bulunmasına karşın, TCK’nın 58. maddesi uygulanmamış ise de, aleyhe temyiz olmadığından bozmaya konu edilemeyeceği belirlenerek yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Sanıkla katılan arasında su paylaşımı nedeniyle tartışma olduğunun kabul edilmesi, katılanın su hattını kendisinin yenilediğini sanığın ise su hattını kendisinin getirdiğini savunması, tanık Necati’nin kolluk beyanının sanığı doğrulaması karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişmesi üzerinde durulup, TCK'nın 29. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmaması,
2-Anayasa Mahkemesi’nin hükümden sonra 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK’nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının uygulanması zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş ve sanık ...’in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 26/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla