Forum ana sayfa Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/8954 E. , 2016/12810 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/8954 E. , 2016/12810 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529875
Konum: İstanbul4. Ceza Dairesi 2014/8954 E. , 2016/12810 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Beraat

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
Sanığın atılı suçu kabul etmemesi, olayın tek delilinin katılan beyanı olması, CMK'nın 235/4, 236/1 ve 210/1. maddelerindeki düzenleme karşısında, katılanın beyanı ve sunabileceği kanıtlar alınmadan eksik inceleme sonucu hüküm kurulması,
Kanuna aykırı ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 26/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararları