Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/11202 E. , 2016/12809 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/11202 E. , 2016/12809 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2014/11202 E. , 2016/12809 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Mahkumiyet
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Sanığın atılı suçlamayı kabul etmemesi ve olay sırasında Şakir Nazlı’nın yanında olduğunu savunması, tanık ... ile bir kısım diğer tanıkların ve mağdur ...’ın, soruşturma aşamasında kendilerine gösterilen sanığa ait fotoğraftan olaya karışan ve silah çeken şahsın sanık olup olmadığını net olarak teşhis edemediklerini belirtmelerine karşın, mağdur ...’ın yargılama sırasında sanığı fotoğrafından teşhis etmesi ve yine tanık ...’nün de sanığın fotoğrafından silah çekenin sanık olduğunu tespit etmesi karşısında, Şakir Nazlı’nın tanık olarak ifadesinin alınması ve sanığın olay sırasında yanında olup olmadığının sorulması, ayrıca mağdurlara ve silah çekme olayını gören tüm tanıklara gerektiğinde canlı teşhis de yaptırılması suretiyle, silah çeken kişinin sanık olup olmadığı sorularak şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme sonucu hüküm kurulması,
2-Kabule göre de,
a-TCK'nın 53/l-(c) maddesindeki hak yoksunluğunun sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverme tarihine kadar, diğer kişilere karşı belirtilen yetkiler yönünden mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar geçerli olacağının gözetilmemesi,
b-Anayasa Mahkemesi’nin hükümden sonra 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK’nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının uygulanması zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş ve sanık ... müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 26/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla