Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/5917 E. , 2016/12811 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/5917 E. , 2016/12811 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/5917 E. , 2016/12811 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret
HÜKÜM : Ceza verilmesine yer olmadığı, güvenlik tetbiri uygulanması
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
1-Sanık hakkında, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından oluşan üç kişilik heyet tarafından düzenlen 02.04.2013 tarihli sağlık kurulu raporunda, sanığa şizofrenik bozukluk tanısı konulduğunun, hastalığın rapor düzenlendiği sırada “kısmi salah” halinde olduğunun ancak tam olarak düzelmediğinin ve bazı belirtilerinin mevcut olduğunun belirtilmesi karşısında; sanığın suç tarihi itibariyle TCK'nın 32. maddesi uyarınca “akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalmış ya da önemli derecede azalmış olup olmadığı” konusunda raporda herhangi bir görüş bildirilmediği gözetilmeden, yetersiz sağlık kurulu raporuna dayanılarak hükümler kurulması,
2-Kabule göre de,
a-Sanık hakkında, TCK’nın 32/1 ve 57/1. maddeleri uyarınca güvenlik tedbirine hükmolunması karşısında, CMK’nın 325/1. maddesine göre yargılama giderlerinden sorumlu tutulması gerektiğinin gözetilmemesi,
b- Mağdur ... müdafiinin, temyiz aşamasında 25.04.2016 havale tarihli dilekçe ile şikayetinden vazgeçmesi karşısında, takibi şikayete bağlı bulunan hakaret suçu yönünden TCK'nın 73/4. maddesi uyarınca sanığın şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmediği saptanarak, sonucuna göre davanın düşmesine karar verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesi zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş, sanık ... müdafii ve O Yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 26/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla