Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/3620 E. , 2016/12827 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/3620 E. , 2016/12827 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/3620 E. , 2016/12827 K.

"İçtihat Metni"


Kasten yaralama, mala zarar verme ve silahla tehdit suçlarından sanık ...'nın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/2, 86/3-e, 151/1, 106/2-a, 35 ve 62/1. maddeleri uyarınca 3 ay 10 gün hapis, 3 ay 22 gün hapis ve 1 yıl 8 ay hapis cezaları ile cezalandırılmasına, sanığın 5237 sayılı Kanun’un 58. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine tabi tutulmasına, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına dair Kandıra Asliye Ceza Mahkemesinin 20/05/2015 tarihli ve 2014/183 esas, 2015/476 sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 18.01.2016 gün ve 94660652-105-41-14256-2015-E.1093/4215 sayılı yazılı istemleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 08/02/2016 günlü ve 2016/26469 sayılı tebliğnamesiyle bozma düşüncesiyle daireye gönderilmiş olduğu görülmekle, dosya incelendi.
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede,
Dosya kapsamına göre; sanığın üzerine atılı suçlardan dolayı hakkında verilen hapis cezalarının, Polatlı Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/186 esas, 2008/432 sayılı kararına konu ilamının olduğundan bahisle 5237 sayılı Kanun’un 58/6. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmiş ise de, 5237 sayılı Kanun’un 58/2-b maddesindeki “Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı; beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.” şeklindeki düzenleme karşısında, tekerrüre esas alınan hapis cezası ve adli para cezasının infaz tarihi olan 27/09/2009 tarihi ile sonraki suçun işlendiği 05/02/2014 tarihleri arasında 3 yıllık sürenin geçtiği ve sanığın başkaca tekerrüre esas sabıkasının da bulunmadığı gözetilmeksizin, sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına yönelik karar verilmesinde isabet görülmediğinden, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunduğu görülmekle,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:


Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi”nin 20/05/2015 tarihli ve 2014/183 esas, 2015/476 karar sayılı kararlarının 5271 sayılı CMK”nın 309. maddesi gereğince, BOZULMASINA, bozma nedenine göre, hükümlerde yer alan; “sanığın cezasının 5237 Sayılı TCK”nın 58. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına” ilişkin kısımların hüküm fıkrasından ÇIKARILMASINA, diğer hususların aynen bırakılmasına, infazın buna göre yapılmasına, 23.09.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.Cevapla