Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/3625 E. , 2016/12831 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/3625 E. , 2016/12831 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/3625 E. , 2016/12831 K.

"İçtihat Metni"


Tehdit suçundan sanık ...'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 106/1-1, 29 ve 62/1. maddeleri gereğince 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair, Gölköy Asliye Ceza Mahkemesinin 04/03/2015 tarihli ve 2014/335 esas, 2015/171 sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 25.01.2016 gün ve 94660652-105-52-14526-2015-E.2063/7267 sayılı yazılı istemleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 05/02/2016 günlü ve 2016/38588 sayılı tebliğnamesiyle bozma düşüncesiyle daireye gönderilmiş olduğu görülmekle, dosya incelendi.
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede,
Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş bulunan 01/09/1928 doğumlu olup 65 yaşından büyük olan sanık hakkında tayin olunan 2 ay 15 gün kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 50/3. maddesi uyarınca anılan maddenin 1. fıkrası bentlerindeki seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesinin zorunlu olduğu gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmiş bulunulmasında isabet görülmemiştir.
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunduğu görülmekle,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden Gölköy Asliye Ceza Mahkemesince verilip kesinleşen 04/03/2015 gün ve 2015/335 esas 2015/171 sayılı kararın, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendi uyarınca BOZULMASINA, ancak, bozma nedenine göre bu aykırılık yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, kararda 'TCK'nın 106/1-1, 29 ve 62 maddeleri ile verilen 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hüküm fıkrasından sonra gelmek üzere, hapis cezasının TCK'nın 50/3 maddesi yoluyla 50/1, maddeye göre seçenek yaptırımlardan 'kahvehanelere gitmekten yasaklanma tedbirine çevrilmesi uygun görüldüğünden 'sanığın 2 ay 15 gün kahvehanelere gitmekten yasaklanmasına' cümlesinin eklenmesine karardaki diğer hususların aynen bırakılmasına, infazın buna göre yapılmasına, 23.09.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.Cevapla