Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/3617 E. , 2016/12830 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/3617 E. , 2016/12830 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/3617 E. , 2016/12830 K.

"İçtihat Metni"


Tehdit suçundan suça sürüklenen çocuk ...’ün, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106/1-1.cümle, 43/2, 31/3 ve 62. maddeleri uyarınca 4 ay 5 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Edremit 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 24/01/2012 tarihli ve 2011/852 esas, 2012/70 sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, denetim süresinde suç işlediğinden bahisle hükmün açıklanmasına, suça sürüklenen çocuğun 5237 sayılı Kanun’un 106/1-1.cümle, 43/2, 31/3 ve 62. maddeleri uyarınca 4 ay 5 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının aynı Kanun'un 51. maddesi gereğince ertelenmesine dair aynı Mahkemenin 20/03/2014 tarihli ve 2013/718 esas, 2014/218 sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 13.01.2016 gün ve 94660652-105-10-14659-2015-675/2303 sayılı yazılı istemleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 08/02/2016 günlü ve 2016/22655 sayılı tebliğnamesiyle bozma düşüncesiyle daireye gönderilmiş olduğu görülmekle, dosya incelendi.
Dosya içerisinde bulunan adlî sicil kaydına göre, suç tarihinden önce hapis cezasına ilişkin hükümlülüğü bulunmayan ve suç tarihinde 18 yaşından küçük olan sanık hakkında tayin olunan kısa süreli hapis cezasının, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 50/3. maddesindeki “Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir" hükmü uyarınca aynı maddenin 1. fıkrasında yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi gerektiğinin gözetilmemesinde isabet görülmediğinden,
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunduğu görülmekle,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden Edremit 1. Sulh Ceza Mahkemisince verilip kesinleşen 20/03/2014 gün ve 2013/718 esas 2014/218 sayılı kararın, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesiin 4. fıkrasının (d) bendi uyarınca BOZULMASINA, ancak, bozma nedenine göre bu aykırılık yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, karada 'TCK'nın 106/1-1,43, 31/3 ve 62 maddeleri ile verilen 4 ay 5 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hüküm fıkrasından sonra gelmek üzere, hapis cezasının TCK'nın 50/3 maddesi yoluyla 50/1, maddeye göre
seçenek yaptırımlardan 'internet cafeye gitmekten yasaklanma tedbirine çevrilmesi uygun görüldüğünden 'suça sürüklenen çocuğun 4 ay 5 gün internet cefeye gitmekten yasaklanmasına' cümlesinin eklenmesine karardaki diğer hususların aynen bırakılmasına, infazın buna göre yapılmasına, 23.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla