Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/9078 E. , 2016/12754 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/9078 E. , 2016/12754 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/9078 E. , 2016/12754 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Hakaret, tehdit
HÜKÜM : Düşme, mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, düşme kararının sanık ...'ya tebliği üzerine temyiz etmemesi nedeniyle vazgeçmeyi zımnen kabul ettiği anlaşıldığından tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmeyerek yapılan incelemede:
A-Sanık ...'nın hakaret eylemine ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısı'nın temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
B-Sanık ... hakkında tehdit suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince;
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Sanığın, mağdurun gıyabında söylediği kabul edilen “Bu minibüs ...'nın olsaydı onu sağ görmezdim” şeklindeki sözlerde iletme kastının ne şekilde oluştuğu açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi,
2-Kabule göre de;
a-Tekerrür hükümlerinin, sonuç cezanın hapis cezası olması halinde uygulanmasının mümkün olacağı gözetilmeden, kamuya yararlı işte çalıştırma tedbirine çevrilen sanığın cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi,
b-Sanığa gönüllü olup olmadığı sorulmadan kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya karar verilerek TCK'nın 50/1-f maddesine aykırı davranılması,
c-Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımları düzenleyen TCK'nın 50/1-f maddesinde, gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya karar verilebileceği belirtilmesine karşın, infazda kısıtlamaya yol açacak biçimde sanığın hangi iş kolunda çalıştırılacağı gösterilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, sanık ... ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 23/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla