Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/2991 E. , 2016/12744 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535953
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/2991 E. , 2016/12744 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 12 May 2019 20:21

4. Ceza Dairesi 2014/2991 E. , 2016/12744 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, iftira
HÜKÜM : Mahkumiyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
1-Sanık ... hakkında tehdit, sanık ... hakkında iftira suçlarından verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karara karşı; yalnızca itiraz yolu açık ve dolayısıyla yapılan başvurunun bu doğrultuda değerlendirilmesinin gerekli bulunduğu,
Anlaşıldığından, katılan ... Bayram'ın tebliğnameye uygun olarak, temyiz davası isteği hakkında bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA,
2-Sanık ... Bayram hakkında tehdit suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Tanık ...'ın 01.04.2010 tarihli kolluk anlatımında, tehditten bahsetmemesine karşın Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki 15.06.2010 tarihli anlatımında, sanık ... ve oğlu ...'ın, katılanlara "sizi öldüreceğiz" dediğini belirtmesi karşısında; hangi anlatımın diğerine neden üstün tutulduğu açıklanıp tartışılmadan adı geçen tanığın beyanının hükme esas alınarak mahkumiyet kararı verilmesi,
Kanuna aykırı, o yer Cumhuriyet savcısı ve sanık ...'ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 23/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla