Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/12016 E. , 2016/12818 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/12016 E. , 2016/12818 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/12016 E. , 2016/12818 K.

"İçtihat Metni"


K A R A R

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 16.06.2016 tarih ve KD-2016/217587 sayılı yazısında; Aksaray 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 17.02.2012 tarih ve 2010/848 Esas, 2012/184 sayılı kararı ile sanık ...'ın 6136 sayılı Kanuna muhalefetten cezalandırılmasına ilişkin hükmün temyiz incelemesi sonucunda verilen, Dairemizin 05.04.2016 tarih, 2014/1294 Esas–2016/6425 sayılı onama ilamında sanığa 6136 sayılı Kanun'un 13/1. maddesine göre verilen 30 gün karşılığı adli para cezasının TCK'nın 52/1. maddesine göre paraya çevrilmesi gerektiğinin gözetilmemesi nedeniyle 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesinin son cümlesi uyarınca Dairemizin sözü edilen ilamındaki hatanın düzeltilmesi talep edilmiştir.
Dosya incelendi: Dairemizin 05.04.2016 tarih, 2014/1294 Esas –2016/6425 sayılı kararında sanığa 6136 sayılı Kanun'un 13/1. maddesine göre verilen 30 gün karşılığı adli para cezasının TCK'nın 52/1. maddesine göre paraya çevrilmesi gerektiğinin gözetilmemesi nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesinin son cümlesi uyarınca düzeltilmesine dair talebinin kabulüne, Dairemizin kararının, sanık ... hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefetten kurulan hükümle ilgili kısmının KALDIRILMASINA, karar verildi, gereği düşünüldü
Sanık hakkında 6136 sayılı Kanun'un 13/1. maddesine göre verilen 30 gün adli para cezasının TCK'nın 52/1. maddesi uyarınca paraya çevrilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, itiraz bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, sanık ... hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefetten kurulan hüküm fıkrasında TCK'nın 51. maddesinin uygulandığı fıkradan önce gelmek üzere 'sanık hakkında tayin edilen 30 gün adli para cezasının günlüğü TCK'nın 52/2. maddesi uyarınca 20 TL den paraya çevrilerek, 600 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına' ibaresi eklenmek suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 23/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla