Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/4220 E. , 2016/12832 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/4220 E. , 2016/12832 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/4220 E. , 2016/12832 K.

"İçtihat Metni"


Kasten yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından suça sürüklenen çocuk ...’in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/2, 125/1, 125/4, 106/1-1.cümle, 50/1-a ve 52/2. maddeleri uyarınca 1.600,00 Türk lirası adli para, 1.400,00 Türk lirası adli para ve 3.600,00 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına dair Milas 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 16/10/2014 tarihli ve 2014/43 esas, 2014/184 sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 13.01.2015 gün ve 94660652-105-48-12172-2014-926/2258 sayılı yazılı istemleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 27/01/2015 günlü, 2015/17335 sayılı tebliğnamesiyle bozma düşüncesiyle daireye gönderilmiş olduğu görülmekle dosya incelendi.
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede,
Dosya kapsamına göre,
1-5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 232/6. maddesine aykırı olacak şekilde kasten yaralama ve hakaret suçlarından suça sürüklenen çocuğun yaşı nedeniyle indirim yapılmasında uygulanan kanun maddesinin hükümde gösterilmemesinde,
2-Kayden 16/11/1995 doğumlu olup, suçun işlendiği 03/08/2013 tarihinde 18 yaşını ikmâl etmediği anlaşılan suça sürüklenen çocuk ... hakkında tehdit suçundan tayin olunan cezadan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 31/3. maddesi gereğince indirim yapılmamış bulunulmasında,
3-5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununun 106/4. maddesi uyarınca çocuklar hakkında hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi halinde, bu cezanın hapse çevrilemeyeceği gözetilmeden ihtar edilmesinde isabet görülmediğinden, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunduğu görülmekle,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, Milas 5. Asliye Ceza Mahkemesi”nin 16/10/2014 tarihli ve 2014/43 esas, 2014/184 karar sayılı kararlarının 5271 sayılı CMK”nın 309. maddesi gereğince, BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, suça sürüklenen çocuk, hakkında kasten yaralama ve hakaret suçlarından kurulan hükümlerde, yaşı nedeniyle uygulanan indirim maddesinin 'TCK'nın 31/3 maddesi ' olarak kararda eklenmesine, tehdit suçundan kurulan hükmün çıkartılarak yerine, 'TCK'nın 106/1 maddesine göre 6 ay hapis 31/3 madde ile 1/3 oranında indirimle 4 ay hapis ve mahkemenin paraya çevrilmesi uygulamasına bağlı kalınarak, TCK'nın 50/1 ve 52/2 maddelerine göre 2.400 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına“ ibaresinin eklenmesi,
yine her üç suç yönünden kurulan hükümlerde, '5275 sayılı Kanun'un 106/4 maddesi gereğince ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin ihtarına' ibarelerinin hükümden ÇIKARILMASINA, hükümdeki diğer hususların aynen bırakılmasına, infazın buna göre yapılmasına, 23.09.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.Cevapla