Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/10864 E. , 2016/12817 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/10864 E. , 2016/12817 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/10864 E. , 2016/12817 K.

"İçtihat Metni"

K A R A R

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 16.06.2016 tarih ve KD-2016/190160 sayılı yazısında; Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesinin 13.05.2014 tarih ve 2014/276 Esas, 2014/482 sayılı kararı ile sanık ...'ın 6136 sayılı Kanuna muhalefetten cezalandırılmasına ilişkin hükmün temyiz incelemesi sonucunda verilen, Dairemizin 09.12.2015 tarih, 2015/25414 Esas–2015/39513 sayılı onama ilamında suç tarihi olan 02/05/2006 tarihi itibariyle öngörülen ceza 1 yıl hapis ve 475 TL adli para cezası olmasına rağmen 1 yıl ve 25 gün, TCK 52/2 madde ile paraya çevrilerek 500 TL adli para cezasına karar verilmesi nedeniyle 5320 sayılı Kanunun 8/1 maddesinin son cümlesi uyarınca Dairemizin sözü edilen ilamındaki hatanın düzeltilmesi talep edilmiştir.
Dosya incelendi: Dairemizin 09.12.2015 tarih, 2015/25414 Esas–2015/59513 sayılı kararında sanığa 6136 sayılı Kanun'un 13/1 maddesine göre 475 TL adli para cezası yerine 25 gün, TCK 52/2 madde ile paraya çevrilerek 500 TL adli para cezasına karar verilmesi nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesinin son cümlesi uyarınca düzeltilmesine dair talebinin kabulüne, Dairemizin kararının, sanık Kadir Yılmaz hakkında 6136 Sayılı Kanuna muhalefetten kurulan hükümle ilgili kısmın KALDIRILMASINA, karar verildi, gereği düşünüldü:
Sanık hakkında 6136 Sayılı Kanun'un 13/1 maddesine göre suç tarihi itibariyle 475 TL adli para cezası yerine 25 gün tayin edilerek, TCK'nın 52/2 maddesine göre 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, itiraz bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 1412 Sayılı CMUK'nın 321 maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1 maddesi aracılığıyla CMUK'nın 322 maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak,sanık hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefetten kurulan hüküm fıkrasında '30 gün ve 500 TL 'uygulamasının çıkartılarak yerine '450 TL adli para cezası, TCK'nın 62 maddesi ile 1/6 indirim uygulanarak 375 TL adli para cezası; şeklinde yazılmak ve TCK'nın 52/2 maddesinin uygulanmasına ilişkin fıkranın da hükümden çıkartılması suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 23/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla