Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/1001 E. , 2016/12828 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/1001 E. , 2016/12828 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/1001 E. , 2016/12828 K.

"İçtihat Metni"


Tehdit suçundan sanık ...'nın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-2. cümle ve 62/1 maddeleri gereğince 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezasının aynı Kanun'un 51/1. maddesi uyarınca ertelenmesine ve 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına dair Bursa (Kapatılan) 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 24/06/2013 tarihli ve 2013/242 esas, 2013/816 sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 06.11.2015 gün ve 94660652-105-16-9855-2015-23017/72501 sayılı istemleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 21/12/2015 günlü ve 2015/369668 sayılı tebliğnamesiyle bozma düşüncesiyle daireye gönderilmiş olduğu görülmekle, dosya incelendi.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 50/3. maddesinde yer alan. “Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.” biçimindeki düzenleme karşısında, daha önceden hapis cezasına mahkûm edilmemiş olduğu anlaşılan sanık hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 50/1. maddesinde yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesinin zorunlu olduğunun gözetilmemesinde isabet görülmediğinden, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunduğu görülmekle,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesince verilip kesinleşen 24/06/2013 gün ve 2013/242 esas 2013/816 sayılı kararın, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendi uyarınca BOZULMASINA, ancak, bozma nedenine göre bu aykırılık yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, kararda 'TCK'nın 106/1-2 ve 62 maddeleri ile verilen 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hüküm fıkrasından sonra gelmek üzere, hapis cezasının TCK'nın 50/3 maddesi yoluyla 50/1, maddeye göre seçenek yaptırımlardan 'internet cafeye gitmekten yasaklanma tedbirine çevrilmesi uygun görüldüğünden 'suça sürüklenen çocuğun 25 gün internet cafeye gitmekten yasaklanmasına' cümlesinin eklenmesine karardaki diğer hususların aynen bırakılmasına, infazın buna göre yapılmasına, 23.09.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.Cevapla