Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/38087 E. , 2016/12774 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 542992
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/38087 E. , 2016/12774 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2013/38087 E. , 2016/12774 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Sanık hakkında hüküm tarihinden sonra, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesince başka suçlardan dolayı düzenlenen 21.02.2012 tarihli sağlık kurulu raporunda “psikotik bozukluk” tanısının tespit olunması karşısında, suç tarihinde sanığın TCK'nın 32. maddesi gereğince “akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalmış ya da önemli ölçüde azalmış olup olmadığı” hususunda sağlık kurulu raporu alınarak sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
2- Kabule göre de;
a-Sanık hakkında, mağdurlara karşı telefonla aramak ve mesaj göndermek suretiyle tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla 21.10.2010 ve 12.11.2010 tarihlerinde iki ayrı dava açıldığı, sanığın mağdurlara karşı yönelttiği en son eylemin 19.10.2010 tarihinde vuku bulduğu, bu tarihin ise ilk iddianame tarihinden önce olması nedeniyle hukuki kesintinin oluşmaması karşısında, tehdit ve hakaret suçlarından bir kez hüküm kurulup "zincirleme suç" hükümlerine göre artırım yapılması gerektiği gözetilmeden, iki kez hüküm kurularak fazla ceza tayin edilmesi,
b-Anayasa Mahkemesi’nin hükümden sonra 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK’nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının uygulanması zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş, sanık ... müdafii ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 22.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla