Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/3030 E. , 2016/12767 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/3030 E. , 2016/12767 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/3030 E. , 2016/12767 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma, mala zarar verme
HÜKÜM : Beraat, hükmün açıklanmasının geri bırakılması

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, dosya görüşüldü,
1- Sanık hakkında mala zarar verme suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karara karşı, yalnızca itiraz yolu açık olup itirazın reddi kararı ile bu kanun yolunun tüketildiği, kesin nitelikteki itirazın reddi kararının temyiz yoluna tabi olmadığı,
Anlaşıldığından, katılan ... vekilinin tebliğnameye uygun olarak, temyiz davası isteği hakkında bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA ,
2- Tehdit eyleminden kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz incelemesinde;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, Mesajların içeriği incelendiğinde, bu mesajların sanık tarafından katılana gönderildiğinin açıkça anlaşılması nedeniyle tebliğnamede bu yönde bozma öneren düşünceye iştirak edilmeyerek yapılan incelemede;
Sanığa yükletilen tehdit eylemine ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
3- Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince;
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın, boşandığı katılanı değişik tarihlerde telefonla arama ve mesaj gönderme şeklindeki eylemlerinin birden fazla kez gerçekleştiği ve nihayetinde Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2013/189 Esas, 2013/203 Karar sayılı ilamı ile sanığın katılana yönelik
nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mahkumiyet kararı verildiği ve hükmün Yargıtay 14. Ceza Dairesince onandığının anlaşılması karşısında, sanığın, katılanın huzur ve sükununu bozan hareketlerde bulunduğu gözetilmeden yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi ,
Kanuna aykırı ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine 22.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla